Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 225 zł
Bezpłatne 30-dniowe zwroty

Zasady i Warunki

GENERAŁ

Korzystanie z tej witryny internetowej i dostęp do wszystkich świadczonych usług podlegają wszystkim następującym warunkom i powiadomieniom. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany zaczną obowiązywać po opublikowaniu na stronie internetowej. Od powyższej daty. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Warunkami za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej, a dalsze korzystanie z niej oznacza akceptację naszych najnowszych Warunków. Dostęp do tej witryny internetowej jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Usług bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta strona internetowa będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całości tej witryny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności, która określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane, znajduje się w Polityce prywatności. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na opisane tam przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

ZAKAZY

Nie możesz nadużywać tej witryny. Nie będziesz: popełniać przestępstwa ani zachęcać do jego popełnienia; przesyłać ani rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani zamieszczać jakichkolwiek innych materiałów, które są złośliwe, szkodliwe technologicznie, naruszające zaufanie lub w jakikolwiek sposób obraźliwe lub obsceniczne; włamać się do aspektów usługi w celu uszkodzenia danych; denerwować innych użytkowników; naruszać praw majątkowych innych osób; wysyłać niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych, zwanych potocznie „spamem”, ani próbować wpływać na działanie lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych tej witryny lub za jej pośrednictwem. Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo zgodnie z Ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Select zgłosi każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawni im Twoją tożsamość. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne prawa zastrzeżone w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej lub pobieranie przez Ciebie wszelkich innych materiałów zamieszczonych na nim lub na dowolnej stronie internetowej, do której jest on podłączony.

ZAMÓWIENIA

Wszystkie zamówienia, które złożysz na tej stronie, będą podlegać akceptacji zgodnie z niniejszymi Warunkami. Etap potwierdzenia określa ostateczne szczegóły zamówienia. Następnie wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierającą szczegółowe informacje o zamówionych produktach. Należy pamiętać, że ten e-mail nie jest potwierdzeniem zamówienia ani przyjęciem zamówienia od nas. Przyjęcie zamówienia i zakończenie umowy między Tobą a nami nastąpi w momencie wysłania zamówionych przez Ciebie produktów, chyba że poinformujemy Cię, że nie przyjmiemy Twojego zamówienia lub je anulujemy.

DOSTAWA

Select może dostarczać produkty klientom w Wielkiej Brytanii, regionie Highlands, na wyspach, Irlandii, a obecnie w ponad 30 europejskich lokalizacjach, w tym we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Turcji. Niestety nie możemy dostarczać na adresy BFPO lub PO Box. Pełną listę znajdziesz w naszej sekcji pomocy. Wszystkie towary muszą być podpisane przez osobę dorosłą w ​​wieku 18 lat lub starszą w momencie dostawy. Dostawa towaru będzie uzależniona od usługi dostawy wybranej na etapie składania zamówienia. Dostawa ekspresowa jest dostępna do Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem regionu Highlands i Europy) w ciągu 1-2 dni roboczych, jeśli zamówienie zostanie złożone przed godziną 12:00 GMT tylko od poniedziałku do czwartku. Oferujemy standardową usługę dostawy, w ramach której staramy się dostarczyć towar w ciągu 3-5 dni roboczych. Należy pamiętać, że w okresie SPRZEDAŻY standardowa dostawa może zająć 5-7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Jednak nie ma gwarancji. Standardowe zamówienia na dostawę do Highlands, Irlandii, Wysp Normandzkich i wszystkich brytyjskich wysp przybrzeżnych podlegają wyższej opłacie za dostawę niż do Wielkiej Brytanii. To musi być wybrane przez Ciebie przy kasie. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć towary w przewidywanych terminach, jednak czasami opóźnienia są nieuniknione z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Nie odpowiadamy za opóźnienia lub niedostarczenie zamówień. Zamówienia złożone poza Wielką Brytanią mogą podlegać cłom lub podatkom z powodu ograniczeń importowych na niektóre produkty i materiały. Te dodatkowe podatki, opłaty lub obciążenia mogą dotyczyć Twojego zamówienia zgodnie z lokalnymi przepisami i Twoim obowiązkiem jest ich opłacenie. Wszelkie cła lub podatki będą obowiązywać dopiero po dotarciu paczki do kraju docelowego. Nie mamy kontroli nad tymi opłatami, dlatego nie możemy doradzić, jakie mogą być koszty, ponieważ będą się różnić w zależności od kraju. Jeśli nie masz pewności, czy opłaty mogą dotyczyć Twojego zamówienia, Twoim obowiązkiem jest skontaktowanie się w tej sprawie z lokalnym organem celnym przed złożeniem zamówienia.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Składając zamówienie, oferujesz zakup produktu na i zgodnie z poniższymi warunkami. Wszystkie zamówienia zależą od dostępności i potwierdzenia ceny zamówienia. Aby zawrzeć umowę z Select, musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową lub. Select zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszonych przez Ciebie wniosków. Jeśli Twoje zamówienie zostanie przyjęte, poinformujemy Cię o tym e-mailem i potwierdzimy, że zawarłeś umowę z Select. Składając zamówienie, oświadczasz, że wszystkie podane nam dane są prawdziwe i poprawne, jesteś autoryzowanym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej użytej do złożenia zamówienia oraz że posiadasz wystarczające środki na pokrycie kosztów towaru. Podane ceny podlegają takim zmianom.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Chociaż staramy się zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny, które pojawiają się na tej stronie są dokładne, mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie któregokolwiek z zamówionych przez Ciebie towarów, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub anulowania go. Jeśli nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować, potraktujemy zamówienie jako anulowane. Jeśli anulujesz i zapłaciłeś już za towar, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Koszty dostawy zostaną dodatkowo naliczone, takie dodatkowe opłaty są wyraźnie widoczne w stosownych przypadkach i uwzględnione w „Całkowitym koszcie”.

ZAPŁATA

Po otrzymaniu zamówienia przeprowadzamy standardową kontrolę wstępną na Twojej karcie płatniczej, aby upewnić się, że są wystarczające środki na zrealizowanie transakcji. Towar nie zostanie wysłany, dopóki ta kontrola przed autoryzacją nie zostanie zakończona. Twoja karta zostanie obciążona po przyjęciu zamówienia.

KODY PROMOCYJNE

Od czasu do czasu mogą być oferowane kody rabatowe dla kont. Kody te można zastosować tylko do zakupów dokonanych za pośrednictwem konta, dla którego oferowano i zarejestrowano kod rabatowy. Od czasu do czasu mogą być oferowane promocyjne kody rabatowe, które mają zastosowanie w odniesieniu do dowolnego lub niektórych określonych zakupów dokonanych za pośrednictwem tej Witryny. Kody rabatowe i kupony nie mogą być używane w połączeniu z żadną inną ofertą, chyba że określono inaczej. Wszystkie wymagania promocyjne dotyczące kodów rabatowych i kuponów, takie jak określone wymagania dotyczące minimalnych wydatków, muszą zostać spełnione, zanim będzie można zastosować rabat. Kody rabatowe i kupony dotyczą tylko produktów w pełnej cenie, z wyłączeniem biżuterii i nie można ich używać w połączeniu z żadną inną ofertą, chyba że określono inaczej.

WŁASNOŚĆ PRAW I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej oraz wszystkie materiały i / lub treści udostępnione w ramach korzystania z tej witryny internetowej przez cały czas pozostają własnością nas lub naszych licencjodawców. Możesz używać tego materiału tylko w sposób wyraźnie upoważniony przez nas lub naszych licencjodawców.

Wszystkie prawa na tej stronie są własnością Genus UK Ltd t / a Select. Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Wszelkie próby kopiowania, przechowywania lub udostępniania treści i informacji w celach komercyjnych są surowo zabronione. Zabrania się kopiowania, reprodukcji, przesyłania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania, wykorzystywania komercyjnego lub tworzenia dzieł pochodnych z tej witryny internetowej (i zgadza się, że nie będzie pomagać ani ułatwiać podejmowania takich prób) osobom trzecim.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub oszukańczym wprowadzeniem w błąd. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika ani osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody i obrażenia spowodowane przez jakikolwiek produkt, usługę, towary lub informacje zakupione za pośrednictwem Selectfashion.co.uk, z wyjątkiem zakresu, w jakim ponosimy odpowiedzialność zgodnie z prawem angielskim. Dołożymy wszelkich starań, aby zweryfikować dokładność wszelkich informacji na stronie, ale nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, ustawowych lub innych dotyczących zawartości lub dostępności witryny ani że będzie ona aktualna lub wolna od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że witryna lub serwer, który ją udostępnia, jest wolny od wirusów lub błędów lub reprezentuje pełną funkcjonalność, dokładność i niezawodność witryny internetowej. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę treści materiałów przesłanych lub przesłanych za pośrednictwem strony internetowej i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z działań podjętych lub podjętych w oparciu o materiały lub informacje zawarte w witrynie. . Poza tym, co wyraźnie określono w niniejszych Warunkach i warunkach w odniesieniu do określonych produktów iz wyjątkiem wyłącznego zadośćuczynienia określonego w niniejszym dokumencie, wszelkie odszkodowania, gwarancje, Warunki (wyraźne lub dorozumiane) są niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym w odpowiednich prawo. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności kontraktowej (w tym między innymi zaniedbania), przedkontraktowej lub innych oświadczeń (innych niż oszukańcze lub wynikające z zaniedbania wprowadzenie w błąd) ani w inny sposób wynikająca z warunków lub w związku z jakimikolwiek stratami gospodarczymi (w tym bez ograniczeń ) utratę przychodów, danych, zysków, umów, oszczędności biznesowych lub przewidywanych, utratę dobrej woli lub reputacji lub wszelkie nieprzewidziane lub pośrednie straty poniesione lub poniesione przez tę stronę w wyniku lub w związku z postanowieniami jakiejkolwiek sprawy na podstawie niniejszych Warunków oraz Warunki. Niezależnie od powyższego, nasza łączna odpowiedzialność (umowna lub inna) za straty lub szkody będzie w każdym przypadku ograniczona do kwoty równej kwocie zapłaconej lub należnej za produkt (y) w związku z jednym incydentem lub seria zdarzeń wynikających z jakiegokolwiek roszczenia. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa konsumenta ani na prawa do odstąpienia od umowy. Podejmiemy wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby zabezpieczyć szczegóły zamówienia i płatności, ale o ile nie dopuścimy się zaniedbania, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku nieautoryzowanego dostępu do dostarczonych przez Ciebie informacji. Jeśli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek produktu lub treści na Selectfashion.co.uk lub z Regulaminu lub polityki prywatności, zalecamy jedynie zaprzestanie korzystania ze strony.

OCHRONA DANYCH

Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. I przestrzegamy wszystkich zasad, które zostały określone w celu zapewnienia ochrony Twoich danych i informacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawy o ochronie danych, skontaktuj się z Biurem Komisarzy ds. Informacji.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i unieszkodliwić Select, jej dyrektorów, urzędników, pracowników, konsultantów, agentów i podmioty stowarzyszone z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich, odpowiedzialności, szkód i / lub kosztów (w tym między innymi opłat prawnych ) wynikające z korzystania przez Ciebie z tej Witryny lub naruszenia Warunków świadczenia usług.

ZMIANA

Select ma prawo, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, do zmiany, usunięcia lub zmiany Usług i / lub dowolnej strony tej Witryny.

Bezpieczeństwo

Wszyscy posiadacze kart kredytowych i debetowych podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez wydawcę karty. Jeśli wystawca Twojej karty odmówi lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje płatności, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia. W firmie Select bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Witryna Select ma własne oprogramowanie szyfrujące, które zapewnia, że ​​Twoje informacje są zawsze bezpieczne. Nasza strona internetowa jest również zabezpieczona przez Verisign, co oznacza, że ​​Twoje dane są zawsze zabezpieczone 128-bitowym szyfrowaniem. Verisign jest wiodącym na świecie dostawcą certyfikatów bezpieczeństwa.